COWI International AB

556060-8092 tillhör ett företag i Göteborg, för att vara exakt så till hör det COWI International AB. COWI International AB ligger i Västra Götalands län och har som verksamhet följande:

Bolaget ska bedriva rådgivande ingenjörsverksamhet, konsulterande samt försäljande verksamhet inom det datatekniska och karttekniska området samt därmed förenlig verksamhet.

COWI International AB är idag bolagstypen Aktiebolag och det finns många Aktiebolag i länet som företaget finns i.

1955-01-28 så skapades COWI International AB och idag är statusen för bolaget att Bolaget är aktivt.

Vill man i sin tur komma i kontakt med COWI International AB så går det troligtvis att nå dem via telefon på nummer 031-7067250..

F-skatt kan vara bra för ett företag att ha och COWI International AB är de F-skattregistrerade sedan 1994-01-01. Det finns flera företag i Göteborg som är registrerade för F-skatt.

COWI International AB är registrerat för mervärdesskatt och de har de varit sedan 1991-01-01.

Det finns personer som har en koppling till företaget och det är Gautier, Didier Michael som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Gautier, Didier Michael som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, von Grumbkow, Ditlev Arvid som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Adelwald, Håkan Jan-Ove som är född 1963 och har titeln Delgivningsbar person, Vall, Peter Lennart som är född 1963 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten